17.7.07

Укинули су смртну казну

И како сада казнити оне који су починили ово?

Човек може само да остане без речи пред овако нечим.

No comments: