12.11.11

Викенд Вагнер - Увертира за "Ријенци"

"Ријенци" спада у тзв. младалачка дела Рихарда Вагнера. Оно није у његовом типичном стилу већ у стилу француске велике опере. Касније, када је Вагнер развио свој стил и теорију одрекао са "Ријенција"(као и друге две младалачке опере "Вила" и "Забране на љубав") али је упркос томе "Ријенци" био веома популаран све до Првог светског рата, на Вангерово опште чуђење. Овде дајем увертиру за оперу која се и данас често изводи као концертно дело, овога пута од стране Лондонског симфонијског оркестра по палицом Клауса Тенштета.Синопсис за "Ријенци" можете видети овде.

No comments: