19.12.11

Свети НиколаЈа спадам у ону половину Срба која слави Светог Николу.

2 comments:

Moesiotes said...
This comment has been removed by the author.
Moesiotes said...

Срећна ти Слава, Моћни Краљу и оштри критичару.